Om Well Fastigheter | Idet Fjällby

Well Fastigheter

Vi bygger framtidens boliger – i dag.

Well Fastigheter så livets lys i 2010 som et resultat av opprettelsen av Sandellhusen. Tanken var, og er fortsatt, å bygge boliger fokusert på menneskelig velvære. Gjennom rom, lys, luft og vakre materialer bygger vi hjem hvor mennesker trives.

Teknisk driver vi markedet fremover, og vi var de første i Sverige som bygde Plushus, boliger som genererer mer enn de forbruker i oppvarming. Vi jobber med lokale materialer for å bygge smarte boliger med fokus på pålitelighet og enkle, men høyteknologiske løsninger.

Vi bygger fremtidens bolig – i dag.

Stor hytte

Smart hytte

Vil du bli en del av framtidens fjellby?

Fyll ut detaljene dine i skjemaet nedenfor, og presiser hvilken type bolig du er interessert i.