Framtidens fjällby finns i Vemdalen | Idet Fjällby

Världens första självförsörjande fjällby

Framtidens fritidsboende är snart klart för inflyttning. På Fågelvägen i Björnrike uppförs nu 60 fastigheter med 100 bostäder. De första står klara redan vintern 2018!

I Idet Fjällby skapas en toppmodern anläggning där ambitionen är att ta kraft från vinden och ha egen lagring av energi, oberoende av Sveriges övriga kraftnät.

Lokala vindkraftverk kan ge oss naturlig kraft till konkurrenskraftiga pris och en batteripark från innovativa Tesla kan lagra kraften i en väldimensionerad gemensamhetsanläggning.

Arbetet för bästa möjliga försörjning, lagring och distribution av kraft utformas i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

KTH Logga

Well Fastigheter är byggherre och driftbolag.

Bli en en del av framtidens fjällby, idag!

Egna fastigheter och andelar i fastigheter i fjällbyn finns att köpa redan idag. Fastigheterna kommer att drivas som bostadsrättsförening genom Well Fastigheter och med de boende som medlemmar.

Arbetet är igång och fastigheterna kommer att tillträdas löpande från vintern 2018.

Stor hytte

Smart hytte

Vill du bli en del av framtidens fjällby?

Fyll i dina uppgifter, och vilka typer av bostadsrätter du är intresserad av, i formuläret nedan.